Sedus-Logo

Sedus & Milieu

01_Sedus-Milieu-1

Sedus & Milieu

De effectiviteit van milieubeschermende maatregelen van bedrijven wordt voortdurend via interne en externe milieuaudits gecontroleerd. Om de drie jaar worden zogenoemde “uitgebreide” milieuaudits voor wettelijk goedgekeurde controleurs uitgevoerd. Zowel de Sedus Stoll AG in Dogern als de Sedus Systems GmbH in Geseke zijn al op 26-02-2008 met succes gecontroleerd.

Tijdens een korte plechtigheid op 23 juli 2008 werden de nieuwe certificaten
(PDF, 1,02 MB) officieel door de IHK-voorzitter Kurt Grieshaber overhandigd.

Binnen het kader van zijn ecologische verplichtingen heeft Sedus al in 1995 in heel Europa als eerste bedrijf binnen de branche en in de regio een milieubeleid conform de zogenoemde Eco-Management and Audit Scheme (of milieubeheer- en milieuauditsysteem) van de Europese Unie (EMAS) ingevoerd en sindsdien permanent verbeterd en uitgebreid. In dit tijd behoorde Sedus tot de eerste 40 gevalideerde bedrijven in Duitsland. Op basis van de EU-wetgeving bevestigen goedgekeurde externe milieudeskundigen na uitgebreide controles ter plaatse dat de actuele milieuwetten worden nageleefd, dat de milieueffecten onder controle zijn en dat de maatregelen voor milieubescherming permanent worden verbeterd. Deze controle geldt voor 3 jaar en werd achtereenvolgens in de jaren 1998 en 2001 herhaald. In 2001 werd het milieubeheersysteem volgens de gewijzigde richtlijn EMAS 2 761 van april 2001 gecontroleerd. Deze richtlijn is duidelijk uitgebreid, omvat nu de eisen van ISO 14001 als beheersysteem en onder andere ook de beoordeling van de milieueffecten. De vestiging Waldshut/Dogern is sinds 2005 als onderdeel van het concern Sedus Systems GmbH behalve conform EMAS 2 ook conform DIN EN ISO 14001 gecertificeerd.

De Sedus Stoll AG heeft zich al enkele decennia geleden tot een ecologische bedrijfsvoering verplicht en de milieubescherming actief in de bedrijfsprocessen geïntegreerd.

Aanvullende informatie over het milieubeleid en de gevalideerde milieuverklaring met actuele gegevens over afvalbeheer, emissiebeleid, energiehuishouding, inzet van materialen enz. worden in de milieuverklaring (PDF 1,55 MB) gepubliceerd.